Service

Bent Ballegaard

Elektriker

Bent arbejder med vedligehold og service på de tekniske anlæg på alle virksomhedens anlæg og ejendomme.

Snaptunvej 59A, 7130 Juelsminde, Danmark

Birgitte Christiansen

Servicemedarbejder

Birgitte er ansvarlig for rengøring af virksomhedens personalebygninger, og hjælper til når der er besøgende. Hun står også for indkvartering af sæsonarbejdere.

Snaptunvej 59A, 7130 Juelsminde, Danmark

Niels Henrik Merring

Servicemedarbejder

Niels Henrik arbejder som altmuligmand på virksomhedens dambrug.

Snaptunvej 59A, 7130 Juelsminde

John Hejgaard Sørensen

Teknisk medarbejder

John arbejder med vedligehold og service på virksomhedens havbrugsfartøjer. Udenfor sæson bistår han også med at vedligeholde virksomhedens bygninger og produktionsfaciliteter. Sidst men ikke mindst afløser han på foderbåden i Skærbæk, hvorfra der fodres fisk i havbrugene Børup Sande og Flækøjet.

Snaptunvej 59A, 7130 Juelsminde, Danmark

Tommy Christensen

Alt-mulig-mand

Tommy arbejder primært i Snaptun som altmuligmand. Han vedligeholder de grønne områder, rydder op og går til hånde hvor der er brug for ham.

Snaptunvej 59A, 7130 Juelsminde, Danmark

Stig Sørensen

Alt-mulig-mand

Stig har arbejdet inden for fiskeopdræt i mange år. Lige nu fungerer han som altmuligmand, og går til hånde med klargøring af havbrugsudstyr, vedligehold af områder og bygninger etc.

Snaptunvej 59A, 7130 Juelsminde