Dambrug

Virksomhedens 10 dambrug ligger i Midt- og Sydjylland.

Produktion af æg og yngel samt opdræt af portionsørreder og sættefisk til havbrug foregår på virksomhedens egne dambrug, som ligger i Midt- og Sydjylland. Alle virksomhedens dambrug hører under kategorien Modeldambrug.

Alle dambrug i Danmark skal miljøgodkendes før de kan etableres, ændres eller udvides, og kompetencen til at godkende dambrugsdrift er i øjeblikket fordelt hos forskellige myndigheder alt afhængig af det enkelte dambrugs placering. Du kan læse mere om reguleringer og forvaltning af dambrugsdrift på Miljøstyrelsens hjemmeside (følg dette link). 

En nærmere beskrivelse af virksomhedens dambrug findes under fanen ”Afdelinger”.

oversigtsbillede340x260       yngelanlag nyt molbak340x260       piskere340x260