Slagteri

Havbrugsfisk sejles til havnen, hvorefter de skånsomt pumpes op i tankbiler, som transportere fiskene friske op til fabrikkens modtagelse. Som et af de få steder i verden slagtes ørrederne manuelt med kniv, og rognsækkene tages skånsomt ud. Fiskene graderes herefter efter størrelser, kvaliteter og efter hvilket land de skal til. Ørrederne fryses eller sendes videre som ferske produkter, og den fine mørkerøde rogn videreforarbejdes eller fryses som "grøn rogn".
Produktionen tilpasses hele tiden efter kundernes individuelle behov. Nogle markeder, så som det japanske, ønsker deres ørreder uden hoved, og derfor hovedkappes en del af ørrederne inden indfrysning. En del af den eksklusive rogn håndteres af et fast team af japanske medarbejdere, der selv udvælger den ønskede rogn. De sorterer rognen i op til 9 forskellige kvaliteter, hvorefter de fremstiller produktet Sujiko.
Nogle kunder ønsker deres ørreder leveret fersk. Her pakkes de i kar og leveres direkte til videre forarbejdning til eksempelvis røgerier. 

Fabrikken har også en skærelinje til filetproduktion som muliggør, at der kan fileteres og trimmes ørredfileter efter kundernes ønsker. I pakkeriet findes en Cryovac-linje hvor hver enkelt ørred eller ørredfilet pakkes i en beskyttet folie, klar til salg.

                            cryovac stephane 340x260