Fisketrivsel og sundhed

Hvert led i fiskenes livsstadie overvåges af erfarne medarbejdere. Virksomhedens fiskemestre og de øvrige dam- og havbrugsmedarbejdere varetager alt fra pasning af æg, fodring af fisk, vedligehold af dambrugets rensningsanlæg og servicering af havbrugsanlæg, og arbejdet kræver en helhedsforståelse for samspillet mellem dambruget/havbruget, fiskene og det omkringliggende miljø.

Danske dam- og havbrug er underlagt både national og EU lovgivning, der sikrer en høj grad af smitteforebyggelse, obligatorisk sygdomsovervågning og sygdomsbekæmpelse. Ved sygdomstegn tilkaldes øjeblikkeligt en dyrlæge med speciale i fiskeopdræt, og der tages en vurdering af behovet for behandling. Dyrlægen udstikker en behandlingsplan som følges nøje af fiskemesteren.

For alle havbrug og dambrug er der lavet sundhedsplaner, med det formål at reducere risikoen for sygdom og dødelighed hos fisk, samt minimere eller eliminere en evt. negativ påvirkning af det omgivende vandmiljø.
Her gives eksempler på sundhedsplaner for hhv. havbrug (link) og dambrug (link) hos Snaptun Fisk Export A/S.

Snaptun har fiskemestre med stor erfaring ansat ved hvert dam- og havbrug, og de sørger for, at fiskenes føde er nøje tilpasset alle forhold. Virksomheden har 12 miljøgodkendelser fordelt på hav- og dambrug som er rammerne for en bæredygtig fiskeproduktion. Snaptungruppen er hele tiden på forkant med den nyeste teknologi og investerer i optimering og effektivisering af eksisterende anlæg. Virksomheden følger regeringens BAT krav, der sikrer en bæredygtig produktion med fokus på fiskenes velfærd.