Projektstøttemidler givet til virksomheden i forbindelse med investeringer i akvakultur:

 ASC oplysninger fra virksomhedens hav- og dambrug: