Havbrug

Klaus Nissen

Fiskemester

Klaus er fiskemester og har det daglige ansvar for Nordby Bugt Havbrug ved Samsø.

Poul Andersen

Fiskemester

Poul er ansvarlig fiskemester på Kongsnæs Havbrug ved Stubbekøbing.

Emil Kronborg Schmidt

Fiskemester

Emil er ansvarlig fiskemester på havbrugene Borre I, Borre II og As Vig.

Leif Persson

Havbrugsmedarbejder

Leif er uddannet vodbinder og syr og repareret havbrugsnet i vinterperioden sammen med Pavel.

Jørn Ulrik Pedersen

Havbrugsmedarbejder

Jørn Ulrik hjælper til når der er brug for en afløser på havbrugene i Horsens Fjord, eller når der er brug for en hjælpende hånd på havnen. Jørn Ulrik var med til at stifte virksomheden i 1981, og det var ham der slog de første pæle ned til de allerførste havbrug.

Preben Rygaard Madsen

Skipper

I sæsonen arbejder Preben primært med udsætning af fisk samt netskifte på virksomhedens havbrug. Han indgår som afløser på foderbådene og varetager en del vedligeholdelse og reparation af udstyr til havbrug i løbet af året.

Christian Nissen

Fiskemester

Christian er ansvarlig fiskemester på havbrugene Flækøjet og Børup Sande, som ligger i Lillebælt.

Poul Reiner Bork

Fiskeskipper og fiskemester

Poul Reiner er ansvarlig for sejlads med virksomhedens større skibe, og er ansvarlig skipper på fartøjet Charlotte i slagtesæsonen. Poul er desuden ansvarlig fiskemester på Årø Havbrug i Lillebælt.

Pawel Michal Lickiewicz

Havbrugsmedarbejder og vodbinder

Pawel er uddannet vodbinder og står for reparation og vedligehold af havbrugsnet i vinterperioden. Ellers arbejder han med daglig drift og vedligehold af bygninger og udstyr.

Iulian Melinte

Havbrugsmedarbejder

Iulian arbejder med daglig drift og vedligehold af udstyr til havbrugsproduktion. I sæsonen deltager han i arbejdet med udsætning af fisk, netskifte og bløgning.

Kurt Christensen

Havbrugsmedarbejder

Kurt arbejde som afløser på havbrugene Borre I, Borre II og As Vig i Horsens Fjord. I vintersæsonen er han fast mand på bløgge-holdet.